آرشیـو تـیـزرهـا

ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نهی از منکر شدم، به بدترین شکل ممکن هم شدمسرمدی علیرضا351396
2چرا با شنیدن این اسم، فقط یاد بعضی چیزا میفتیم؟!سرمدی علیرضا221396
3خدا هم ممکنه تر و خشک را با هم بسوزونه؟سرمدی علیرضا221396
4اگر رئیس جمهوربشی وبرادرت تخلف بکنه باهاش چی کارمیکنی؟سرمدی علیرضا691396
5اگه رییس جمهور بشی بیشتر به قشرضعیف توجه میکنی یا مرفهسرمدی علیرضا591396
6اگه رییس جمهور بشی در زندگی شخصی لارژ خرج میکنی یا...؟سرمدی علیرضا481396
7ساده زیستی برای دختران امروزی، یعنی چه جور زندگی ای؟سرمدی علیرضا691396
8اگه حضرت زهرا در زمان ما زندگی میکرد، چه وسایلی داشت؟سرمدی علیرضا431395
9شوهر پولدار بد اخلاق بهتره یا بی پول خوش اخلاق؟سرمدی علیرضا831395
10حاضری از خودت کم بذاری و بدی یه نفر نیازمند؟ درچه حد؟سرمدی علیرضا561395
11در شرایط سخت همسرتون، چه جوری باهاش برخورد میکنید؟سرمدی علیرضا541395
12اگه بخوای علاقه ات را به حضرت زهرا نشون بدی چکارمیکنی؟سرمدی علیرضا851395